Všemožné myšlenky

Blog in czech language hwere i publish thoughts about world around.

Tuesday, October 17, 2006

Před časem jsem vám slíbila, že blíže rozvedu myšlenku, proč jsem já, člověk veskrze mírumilovný, pro trest smrti. Je to proto, že ještě nežijeme ve společnosti, jakou často předvádějí vědecko-fantastické filmy a knihy. Tam jsou obvykle zarytí zločinci vypuzeni na trestaneckou planetu a ponecháni vlastnímu osudu, zatímco ti "dobří" si sedí někde jinde, v klidu a bezpečí. Jistě, tak to v životě nechodí. Když k tomu navíc přihodím hledisko filosofa, kdo z nás může rozsoudit, kdo je skutečně dobrý a kdo zlý?! Na tomto světě ale panují určité normy vtělené do zákonů, které se to snaží řešit. Někdy možná špatně, ale zcela jistě ve prospěch většiny. Jenomže tohle všechno je k ničemu, když někde na konci tohoto řetězu jakási obezlička způsobí, že některé zločiny jsou posuzované s nečekanou shovívavostí. Oko za oko, zub za zub, tvrdili kdysi naši předkové, což pokládám za spravedlivé a rozumné. Zatímco dnes někdo spáchá vraždu a než se mu dostane vůbec jakéhokoli trestu, je rozpitváváno, zda to bylo v afektu či pod vlivem alkoholu či zda snad ten dotyčný není nakonec nepříčetný a tudíž, chudáček, trestán být vůbec nemůže. Následkem toho zločinnost roste a trpí nevinní. A to se mi nelíbí, ne a ne!!! A že si na toto téma ještě v budoucnu smočím, to si pište!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home