Všemožné myšlenky

Blog in czech language hwere i publish thoughts about world around.

Wednesday, March 14, 2007

Tak si představte, jakou moudrost zase korunované hlavy vymyslely! Pomoc cizincům, kteří ilegálně pobývají na našem území, by mohla slitovnému člověku vynést až rok vězení! V trestním zákoníku je totiž tento skutek klasifikován jako napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky a jako takový je kvalifikován coby trestý čin s příslušnou sazbou. Nevím, zda půjde za katr stařenka, která odpoví cizinci kolik je hodin, aniž ho předtím lustrovala, možná i na to časem dojde. Jisté však je, že se tato pohrůžka týká například lékařů, právníků nebo pracovníků humanitární pomoci, tedy těch, kteří by s nelegálními cizinci mohli přijít do styku při výkonu své profese. Jak se to například u lékařů srovnává s jejich přísahou, to bych ráda věděla. Nebo se čeká, že takový doktor uprchlíka ošetří a vzápětí ho půjde nabonzovat? No to učíme lidi pěkným věcem. A co - učíme! - My je k tomu vlastně nabádáme! Problém nelegálních přistěhovalců je určitě veliký, naše republika se s ním nepotýká jako jediná, ale sahat až k takovým krajnostem? Copak je ten člověk nějaký zlosyn? Určitě neprchá z plezíru, dovedu si představit, že by raději seděl někde na zadnici, vydělával si poklidně na živobytí a vychovával děti. Když to prostě nejde, sebere odvahu a pokusí se zařídit jiný život. Nu, to ale je zločin, protže ilegálně překročil hranice! Takže hr na něj! To má svopu logiku. Jen lidskost to vylučuje!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home