Všemožné myšlenky

Blog in czech language hwere i publish thoughts about world around.

Tuesday, April 17, 2007

Jedno staré české pořekadlo praví, že kdo se kde rodí, tam se i hodí. Přímo v rozporu s ním dnes lidé po světě pendlují, až to hezké není. Začalo to migrujícími Cikány, kteří si teď říkají Romové . (No, čert to vzal, ti většinou migrovali, protože je nikdo nikde nechtěl a nechtěl je nikde proto, že při jejich pobytu se ztráccelo příliš mnoho věcí a cenných slepic. Pokračovalo to hezkými černoušky, kterým už se nechtělo poskakovat málem po stromech a žít v hliněných chýších a zatoužili po vzdělání (A to je zase chvályhodné). Nepočítám dávné černé otroky, kteří byli naháněni a prodáváni, ač o přemísťování kamkoli mimo své území neměli naopak ten nejmenší zájem). Nu, za studiemi dnes lidé migrují docela běžně a je otázka, zda je tohle pendlování dobré. Co ten Korejec, který střílel na škole ve Virginii? Každý mi může namítnout, že podobně se zblázní i jiní a dopuštějí se násilných činů v prostředí, které je jim vlastní od narození. Nu, já nevím. Cizí prostředí, stres, odloučení od rodiny, možná velké vypětí v touze vyniknout nad ostatními právě proto, že sem nepatřím... Domnívám se, že to může daleko lehčeji člověka vykolejit!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home